O projekcie

Cel

Niniejsza strona jest jednym z zadań jakie przyszło mi wykonać w ramach wprawki na potrzeby zaliczenia przedmiotu Techniki Nowych Mediów.